Betaald werk

Wanneer je klant betaald gaat werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Je klant kan werken bij een sociale onderneming of bij een reguliere werkgever

 

•  Sociale onderneming:
Pantar 44 procent van alle beschut werk.
 
•  Reguliere werkgever:
Bij een werkgever waar overwegend mensen werken die geen extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben, is het ook mogelijk te werken met extra begeleiding en subsidie gebaseerd op een arbeidsbeperking.
Daarnaast kan een werkgever een subsidie aanvragen als deze iemand zonder extra begeleidingsbehoefte uit de uitkering een arbeidscontract biedt.
 
•  Gesubsidieerd werk
Wanneer er sprake is van een arbeidsbeperking zijn er verschillende regelingen mogelijk. De subsidieregelingen worden door de gemeente of UWV uitgevoerd, maar de begeleiding kan door verschillende instanties gedaan worden.
Iemand kan een arbeidsbeperking hebben op verschillende terreinen;
– fysiek
– cognitief
– Psychisch